Доказано качество

За направата на чайовете се използват суровини, които притежават сертификати за биологично качество, съобразно изискванията на Европейския Съюз.