Специални рецепти

Рецептите ни са съoбразени с най-съвременните научни данни за фармакологичното действие на използваните лечебни растения. Разработени са от известния руски експерт в областта на медицинската ботаника – проф. к.б.н. Александър П. Ефремов.